Xem cỡ chữ

CƠ HÔI TUYỂN DỤNG TƯ VẤN TRONG NƯỚC

20/09/2019 09:42

Văn phòng Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam, Cục Bảo trợ xã hội, Bộ Lao động–Thương binh và Xã hội đang cần tuyển Chuyên gia tư vấn tiến hành đánh giá tình hình thực hiện các chính sách, chương trình, Đề án đối với phụ nữ khuyết tật giai đoạn 2012-2020 và là cơ sở đầu vào cho xây dựng Đề án 2021 - 2030.

CƠ HỘI TUYỂN DỤNG TƯ VẤN TRONG NƯỚC

 

        Văn phòng Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam, Cục Bảo  trợ xã hội, Bộ Lao động–Thương binh  và Xã hội đang cần tuyển Chuyên gia tư vấn tiến hành đánh giá tình hình thực hiện các chính sách, chương trình, Đề án đối với phụ nữ khuyết tật giai đoạn 2012-2020 và là cơ sở đầu vào cho xây dựng Đề án 2021 - 2030.

 

       1.     Bối cảnh: 

         Thực hiện chương trình hợp tác giữa Cục Bảo trợ xã hội và tổ chức Oxfam năm 2019, Cục Bảo trợ xã hội - Bộ Lao động–Thương binh và Xã hội đang cần tuyển chuyên gia nghiên cứu trong nước thực hiện đánh giá tình hình thực hiện các chínhs ách, chương trình, Đề án đối với phụ nữ khuyết tật giai đoạn 2012-2020 và là cơ sở đầu vào cho xây dựng Đề án 2021 - 2030.

       2. Mục tiêu

        Nhằm xác định những mặ tđược, những mặt còn hạn chế trong quá trình xây dựng và thực hiện Đề án 1019 giai đoạn 2012-2020 tại một số địa phương làm cơ sở cho xây dựng Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021-2030.

       3. Kết quả: 02 sản phẩm (tiếng Việt và tiếng Anh)

        -Báo cáo đầy đủ về kết quả rà soát, tổng  quan tài liệu về chính sách hỗ trợ phụ nữ khuyết tật, đánh giá mặt được, những mặt còn hạn chế, bao gồm khuyến nghị nội dung cho Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021-2030.

       - Một khuyến nghị chính sách (policy brief) được gửi tới Ban soạn thảo Đề án và các bên liên quan nhằm đưa các khuyến nghị từ báo cáo tổng kết (ở mục a) vào Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2020-2030

        4. Phạm vi: 

          Đánh giá những hoạt động tại một số địa phương đã thực hiện để triển khai quyết địnhsố 1019 phê duyệt Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 – 2020.

       5. Phươngpháp: 

        Phương pháp đánh giá có sự tham gia sẽ được áp dụng cho đợt đánh giá, bao gồm: Rà soát, tổng hợp và phân tích tài liệu; thảo luận nhóm tập trung; nghiên cứu trường hợp điển hình những mô hình thành công cũng như thu thập thông tin đối với các nhóm đối tượng nghiên cứu.

       Địa bàn đánh giá: ở địa phương.

        6. Kế hoạch thực hiện: 

Bắt đầu từ tháng 10 dựa trên đề xuất của chuyên gia và thống nhất giữa hai bên.

        7. Yêu cầu năng lực và kinh nghiệm công tác:

          - Trình độ sau đại học thuộc các lĩnh vực liên quan đến lĩnh vực kinh tế, luật học, công tác xã hội;

          -Tối thiểu 10-15 năm kinh nghiệm thực tế về lĩnh vực công tác xã hội, bảo trợ xã hội;

          - Am hiểu và có kiến thức sâu rộng về lĩnh vực người khuyết tật;

          -Ưu tiên các ứng viên đã tham gia các nghiên cứu đánh giá, xây dựng các chương trình, đề án, dự án liên quan đến người khuyết tật và có kinh nghiệm làm việc với các tổ chức quốc tế;

          - Có khả năng phối hợp và làm việc với cấp hoạch định chính sách là một lợi thế.

          - Có khả năng làm việc (nói và viết) bằng tiếng Anh.

          - Có kỹ năng phân tích và viết báo cáo bằng tiếng Anh.

 

         8. Các ứng viên quan tâm xin gửi đề xuất kỹ thuật và kinh phí trước ngày 30 tháng 9 năm 2019 và bao gồm Lý lịch cá nhân (Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt) gửi qua fax hoặc email tới:

Văn phòng Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam, Cục Bảo trợ xã hội - số 37 A, Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Hai BàTrưng, Hà Nội.

    Tel: 0243-7478672;   Email: tamthanh1110@yahoo.com

;