Dự thảo Luật Giáo dục “bỏ rơi” người khuyết tật?

Cập nhật: 09:45 - 04/10/2018
Tại hội thảo “Tham vấn góp ý cho Dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi”, do Hiệp hội Vì giáo dục cho mọi người Việt Nam tổ chức ngày 3/10, một số đại biểu cho rằng, cần bổ sung một số điều, đặc biệt dành cho đối tượng học tập là người khuyết tật và giới tính khác.

Phê duyệt Kế hoạch Quốc gia về phát triển phục hồi chức năng giai đoạn 2014-2020

Cập nhật: 09:31 - 02/08/2017
Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt Kế hoạch Quốc gia về phát triển phục hồi chức năng giai đoạn 2014-2020

Quyết định Ban hành Biểu mẫu báo cáo về công tác NKT các cấp số 03/QĐ-UBQGNKT

Cập nhật: 15:28 - 15/05/2017
Ngày 17 tháng 03 năm 2017, Thứ trưởng Bộ LĐ - TB&XH, Phó Chủ tịch UB Quốc gia về NKT Việt Nam Nguyễn Trọng Đàm đã ký ban hành QĐ số 03/QĐ-UBQGNKT về việc Ban hành Biểu mẫu báo cáo về công tác NKT các cấp
trong tổng số: 1 trang