Xem cỡ chữ

Số/ký hiệu văn bản:

4039/QĐ-BYT

Ngày ban hành:

06/10/2014

Tên văn bản:

Phê duyệt Kế hoạch Quốc gia về phát triển phục hồi chức năng giai đoạn 2014-2020

Trích yếu:

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt Kế hoạch Quốc gia về phát triển phục hồi chức năng giai đoạn 2014-2020

Tệp gốc:

;