Xem cỡ chữ

Số/ký hiệu văn bản:

Ngày ban hành:

Tên văn bản:

Dự thảo Luật Giáo dục “bỏ rơi” người khuyết tật?

Trích yếu:

Tại hội thảo “Tham vấn góp ý cho Dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi”, do Hiệp hội Vì giáo dục cho mọi người Việt Nam tổ chức ngày 3/10, một số đại biểu cho rằng, cần bổ sung một số điều, đặc biệt dành cho đối tượng học tập là người khuyết tật và giới tính khác.

Tệp gốc:

Dự thảo Luật Giáo dục “bỏ rơi” người khuyết tật?
;