Xem cỡ chữ

Hội thảo tham vấn thực hiện chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững của người khuyết tật

29/08/2017 16:08

Nhằm hướng tới thông điệp “ không ai bị bỏ lại phía sau”, ngày 29.8 tại Hà Nội Trung tâm hành động vì sự phát triển hòa nhập (IDEA) phối hợp với Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam đã tổ chức hội thảo “Tham vấn thực hiện chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững của người khuyết tật”.

Hội thảo tham vấn thực hiện chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững của người khuyết tật

Ông Nguyễn Văn Hồi, Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia về Người khuyết tật (NKT) Việt Nam cho biết: Hiện nay Việt Nam có số NKT tương đối lớn (hơn 10 triệu người), chiếm trên 10% dân số. Trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã rất quan tâm đến NKT, điều này thể hiện ở chỗ: Ngoài Luật về NKT, có rất nhiều văn bản, chỉ thị và nhiều đề án liên quan để bảo đảm quyền lợi dành cho NKT. Tuy nhiên thực tế, việc thực hiện các chính sách, chủ trương đối với NKT còn rất hạn chế do còn nhiều khoảng trống trong luật… Vì vậy, vẫn còn rất nhiều trường hợp NKT chưa được xét duyệt hồ sơ để hưởng chính sách; việc hòa nhập cộng đồng của NKT cũng gặp nhiều khó khăn, rào cản… nên phần lớn NKT nghèo khó, phải đối mặt với những khó khăn về cuộc sống…

Hội thảo nhằm mục đích thông báo kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững của Người khuyết tật ( NKT) nhằm hướng tới việc bảo đảm mọi người dân được phát huy mọi tiềm năng, tham gia và thụ hưởng bình đẳng thành quả của phát triển, xây dựng một xã hội Việt Nam hòa bình, thịnh vượng, dân chủ, công bằng, văn minh và bền vững, và việc thực hiện Kế hoạch Chương trình Nghị sự 2030 từ các bên liên quan.

Tại hội thảo, đại diện các bên liên quan đã chia sẻ những quy định liên quan đến NKT trong Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững: các quy định trong Luật, Kế hoạch thực hiện Công ước Liên Hợp Quốc về quyền của NKT, các chương trình, đề án liên quan đến NKT ở Việt Nam. Các quy định về dạy nghề, tạo việc làm, hỗ trợ sinh kế đối với NKT. Tình hình triển khai các chính sách khám chữa bệnh, BHYT, phục hồi chức năng… Hội thảo cũng là dịp để các tổ chức Hội NKT đóng góp tiếng nói với những chính sách liên quan tới NKT và khuyến nghị đè xuất lồng ghép các mục tiêu phát triển bền vững NKT trong quá trình xây dựng kế hoạch phát triển KT - XH.

Mạnh Hùng (st)

;