Xem cỡ chữ

Thông tư 24/2017/TT-BLĐTBXH sửa đổi một số điều về việc hướng dẫn chính sách hỗ trợ và quỹ việc làm

21/08/2017 09:36

Thông tư 24/2017/TT-BLĐTBXH được ban hành ngày 21/8/2017 nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 45/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Nghị định 61/2015/NĐ-CP về chính sách hỗ trợ việc làm và quỹ quốc gia về việc làm.

Thông tư 24/2017/TT-BLĐTBXH sửa đổi một số điều về việc hướng dẫn chính sách hỗ trợ và quỹ việc làm

Theo đó, các quy định tại Thông tư 45/2015/TT-BLĐTBXH được sửa đổi như sau:

- Hồ sơ vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm đối với người lao động đối với người dân tộc thiểu số đang sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có thay đổi, không còn quy định là thẻ căn cước, thay vào đó là sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú.

- Hồ sơ vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật và người dân tộc thiểu số bao gồm:

+ Danh sách lao động là người khuyết tật và người dân tộc thiểu số,

+ Bản sao giấy xác nhận khuyết tật của những người lao động là người khuyết tật do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp,

+ Bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc thẻ căn cước công dân của những người lao động là người dân tộc thiểu số,

+ Bản sao hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng của những người lao động trong danh sách.

- Sửa đổi, bổ sung mẫu 01b, mẫu 02, mẫu 03b ban hành kèm Thông tư 45/2015/TT-BLĐTBXH.

Thông tư 24/2017/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 15/10/2017.

Mạnh Hùng

;