Xem cỡ chữ

Bàn giao phần mềm đăng ký thông tin người khuyết tật và nạn nhân bom mìn

12/03/2019 08:53

Chiều 11/3/2019, tại Hà Nội, Cục Bảo trợ xã hội và Trung tâm quốc tế (IC), Văn phòng hủy bỏ và di dời vũ khí – Bộ Ngoại giao Mỹ đã tổ chức lễ bàn giao phần mềm đăng ký thông tin người khuyết tật và nạn nhân bom mìn.

Bàn giao phần mềm đăng ký thông tin người khuyết tật và nạn nhân bom mìn
ham dự lễ ký kết có TS. Nguyễn Văn Hồi, Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội; bà Virginia B. Foote, Chủ tịch IC; đại diện Công ty Trí Nam cùng các đại biểu trong nước và quốc tế.
 
Phần mềm trực tuyến đăng ký và quản lý thông tin người khuyết tật, nạn nhân bom mìn (địa chỉ http://nkt.btxh.gov.vn) có mục đích ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý trường hợp và giải quyết chính sách trợ giúp xã hội đối với nhóm đối tượng là người khuyết tật và nạn nhân bom mìn; xây dựng hệ thống thông tin quốc gia về hai đối tượng này. Đối tượng áp dụng của phần mềm bao gồm quy trình cấp/cấp lại giấy xác nhận khuyết tật của người khuyết tật và nạn nhân bom mìn áp dụng cho các đối tượng có hoặc chưa có giấy xác nhận khuyết tật tại cộng đồng. Hệ thống này cung cấp các tiện ích như: Giúp người khuyết tật/nạn nhân bom mìn đăng ký tài khoản, đăng ký, cập nhật thông tin, nhu cầu của mình. Chuẩn hóa mẫu kê khai, phân loại theo nhu cầu và mức độ quan trọng để kê khai thông tin. Thông báo nhắc nhở, báo thời hạn xử lý và cập nhật hệ thống công việc qua thư điện tử được đăng ký từ trước. Thông báo trực tiếp trên giao diện hệ thống; tải các mẫu báo cáo và biểu mẫu tự hệ thống; cung cấp chức năng in phôi giấy chứng nhận khuyết tật.
TS.Nguyễn Văn Hồi nhấn mạnh tầm quan trọng của phần mềm trực tuyến
Cơ quan chủ trì của ứng dụng phần mềm là Cục Bảo trợ xã hội (Bộ LĐTB&XH). Các cơ quan, cá nhân tham gia trực tiếp trong quy trình gồm các Sở LĐTB&XH, Phòng LĐTB&XH, UBND xã/phường, cộng tác viên CTXH, cán bộ văn hóa LĐXH; người khuyết tật, nạn nhân bom mìn và người giám hộ.
 
Kết quả thí điểm phần mềm cho thấy, năm 2016 đã xây dựng đầu vào cho phần mềm là các phiếu thông tin của người khuyết tật/nạn nhân bom mìn, quy trình thực hiện. Năm 2017, hoàn thiện các phiếu thông tin, điều chỉnh quy trình Xây dựng phần mềm “Đăng ký thông tin người khuyết tật/nạn nhân bom mìn” và thí điểm tại 2 tỉnh Khánh Hòa và Thanh Hóa. Đến năm 2018, hoàn thiện phần mềm, quy trình và thí điểm tại 4 tỉnh Khánh Hòa, Thanh Hóa, Đà Nẵng và Quảng Ninh. Dự kiến trong năm 2019, sẽ tiếp tục xây dựng và thí điểm ứng dụng trên điện thoại thông minh, đồng thời nhân rộng mô hình này trên địa bàn 6 tỉnh, thành là: Khánh Hòa, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Quảng Nam và Vĩnh Long.
Các đại biểu chứng kiến lễ ký biên bản bàn giao phần mềm và quản lý thông tin người khuyết tật, nạn nhân bom mìn giữa 3 bên: Cục BTXH, Tổ chức IC và Công ty Trí Nam 
Phát biểu tại buổi lễ, TS.Nguyễn Văn Hồi – Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội cho biết: Ứng dụng phần mềm trực tuyến đăng ký và quản lý thông tin người khuyết tật, nạn nhân bom mìn đã mở ra cơ hội cho người dân được đăng ký một cách cởi mở, không có rào cản. Thay vì viết tay như trước đây, người dân được sử dụng mạng máy tính. Trong trường hợp có khó khăn về sử dụng công nghệ thông tin, người dân sẽ được trợ giúp từ người thân, chính quyền địa phương cấp xã, các tổ chức đoàn thể. Hội đồng sẽ căn cứ vào Luật NKT để thẩm định và đưa ra kết luận, trả lời bằng văn bản hành chính cho người dân. Phần mềm cũng góp phần cải cách hành chính, tiến tới các thủ tục đơn giản, đã được người dân Khánh Hòa, Thanh Hóa ủng hộ. Do vậy, trong thời gian tới cần tăng cường truyền thông, vận động xã hội để người dân hiểu và ứng dụng phần mềm có hiệu quả./. 
;